Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Samordnet oppgjør

Tarifforhandlinger som foregår ved at en hovedsammenslutning forhandler samlet for alle tilsluttede forbund om generelle krav, eventuelt ved at forbundene forhandler om spesielle... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-107

År: 2016
Saknr: 107

Administrative opplysninger


Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Naturviterne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges fjellstyresamband
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Fjellstyrene
Mekler: Adele Matheson Mestad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 17.10.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. oktober 2016
Plassoppsigelse antall: 45 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 28. november 2016
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: Ingen medlemmer.
Mekling berammet: 29. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 28. november 2016
Meklingsfrist: 30.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.11.2016 kl. 00:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-107Mtebokogprotokoll.pdf

(Opprettet: 01.11.2016)
(Sist oppdatert: 30.11.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  
Sak 2017-020
Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Berammet: 14. november 2017


Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster