Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønn

Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-106

År: 2016
Saknr: 106

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Falck Brann og Redningstjeneste
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 13.10.2016
Plassoppsigelse utløp: 1. november 2016
Forbud nedlagt/sendt: 13. oktober 2016
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. desember 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 16. desember 2016 kl. 13.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 14. og 15. desember 2016
Krav om avsluttet mekling: 8. desember 2016
Meklingsfrist: 16.12.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.12.2016 kl. 03:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-106Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 26. januar 2017 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

(Opprettet: 13.10.2016)
(Sist oppdatert: 25.04.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Sak 2017-013
Norsk Sykepleierforbund og NHO Abelia

Sak 2017-011
Lederne og Spekter

Sak 2017-010
LO Stat og Spekter

Sak 2017-009
LO Stat og Spekter

Sak 2017-008
Unio og Spekter

Sak 2017-007
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-006
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-005
YS Spekter og Spekter

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster