Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Månedslønn

Månedslønn (månedsfortjeneste i alt) omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-017

År: 2017
Saknr: 017

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Falck brann og redningstjeneste ved Bodø lufthavn
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 22.06.2017
Plassoppsigelse utløp: 7. juli 2017
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. juli 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 10. juli 2017 kl. 10.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 7. juli 2017
Krav om avsluttet mekling: 3. juli 2017
Meklingsfrist: 08.07.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.07.2017 kl. 02:15
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-017Mtebokogprotokoll.pdf

(Opprettet: 27.06.2017)
(Sist oppdatert: 08.07.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  
Sak 2017-021
Det norske maskinistforbund og Norges Rederiforbund
Berammet: 13. desember 2017
Frist: 14.12.2017 kl. 00:00
Sak 2017-022
Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund
Berammet: 13. desember 2017
Frist: 14.12.2017 kl. 00:00
Sak 2017-023
Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund
Berammet: 13. desember 2017
Frist: 14.12.2017 kl. 00:00
Sak 2017-024
Parat og NHO Luftfart
Berammet: 14. og 15. desember 2017
Frist: 16.12.2017 kl. 00:00

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster